Αριθμητική ακολουθία του τροχού της ρουλέτας

Οι υποδοχές της Ευρωπαϊκής ρουλέτας είναι αριθμημένες από το 0 έως το 36. Η ρουλέτα έχει κόκκινα και μαύρα νούμερα, ενώ το 0 είναι πράσινο. Επίσης τα νούμερα της ρουλέτας δεν είναι τοποθετημένα κατά αύξουσα σειρά, δηλαδή το 1 δεν είναι δίπλα στο 2 κλπ.

Από το νούμερο 1 έως και το 10 και από το 19 έως το 28, οι μονοί αριθμοί είναι κόκκινοι και οι ζυγοί μαύροι. Αντίθετα από το νούμερο 11 έως το 18 και από το 29 έως το 36, οι μονοί αριθμοί είναι  μαύροι και οι ζυγοί είναι κόκκινοι. Στην  ευρωπαϊκή-γαλλική ρουλέτα υπάρχει μια πράσινη υποδοχή για το 0 ενώ στην Αμερικανική ρουλέτα υπάρχει μια επιπλέον πράσινη θέση για το 00.

Η ακολουθία των αριθμών είναι συγκεκριμένη και τηρείται σε όλες τις όλες τις ρουλέτες του κόσμου. Η σειρά των αριθμών ακολουθώντας τη φορά των δεικτών του ρολογιού είναι η εξής:

  • Ευρωπαϊκή/γαλλική ρουλέτα με ένα 0:

0-32-15-19-4-21-2-25-17-34-6-27-13-36-11-30-8-23-10-5-24-16-33-1-20-14-31-9-22-18-29-7-28-12-35-3-26

  • Αμερικάνικη ρουλέτα με δυο 00:

0-28-9-26-30-11-7-20-32-17-5-22-34-15-3-24-36-13-1-00-27-10-25-29-12-8-19-31-18-6-21-33-16-4-23-35-14-2