Εξωτερικά στοιχήματα online ρουλέτας

Εξωτερικά στοιχήματα  (outside bets) στην online ρουλέτα λέγεται το ποντάρισμα σε ομάδα 12 αριθμών από 12 και πάνω αλλά και στο χρώμα που θα βγεί, ή αν θα είναι μονός ή ζυγός ο νικητήριος αριθμός.

Τα εξωτερικά στοιχήματα ρουλέτας έχουν μικρότερες αποδόσεις από τα εσωτερικά στοιχήματα γιατί οι πιθανότητες επιτυχίας είναι πολύ μεγαλύτερες.

Παρακάτω εξηγούμε τα είδη των εξωτερικών στοιχημάτων, τον τρόπο που τοποθετούνται καθώς και τις αποδόσεις τους.

Χαμηλό (Low) στοίχημα

Χαμηλό στοίχημα ρουλέτας είναι το ποντάρισμα από το 1-18. Η μάρκα στο Χαμηλό (Low) στοίχημα τοποθετείται στο τετράγωνο που έχει τα νούμερα 1-18.Το χαμηλό (Low) στοίχημα έχει απόδοση 1 προς 1. Eάν όμως έρθει "0" ή "00" οι παίκτες που έχουν ποντάρει τους σε χαμηλό στοίχημα χάνουν τα χρήματα τους.

Παράδειγμα – βάζω μια μάρκα (1 ευρώ) επάνω στο τετράγωνο με την ένδειξη 1-18.  Αν έρθει ένα από τα νούμερα 1-18 θα κερδίσω 2 ευρώ (το 1 ευρώ που έβαλα συν 1 ευρώ που είναι η απόδοση του στοιχήματος).

 

Υψηλό (High) στοίχημα

Υψηλό στοίχημα στην ρουλέτα online είναι το ποντάρισμα από το 19-36. Η μάρκα στο Υψηλό (High) στοίχημα τοποθετείται στο ειδικό τετράγωνο που έχει την ένδειξη 19-36.Το υψηλό (High) στοίχημα έχει απόδοση 1 προς 1.Eάν όμως έρθει "0" ή "00" οι παίκτες που έχουν ποντάρει τους σε υψηλό στοίχημα χάνουν τα χρήματα τους.

Παράδειγμα – βάζω μια μάρκα (1 ευρώ) στο πάνω στο ειδικό τετράγωνο που έχει την ένδειξη 19-36.  Αν έρθει ένα από τα νούμερα 19-36 θα κερδίσω 2 ευρώ (το 1 ευρώ που έβαλα συν 1 ευρώ που είναι η απόδοση του στοιχήματος).

 

Μονά (Odd ) ή Ζυγά (Even)

Μονά ή Ζυγά είναι το ποντάρισμα στους μονούς ή ζυγούς αριθμούς. Η μάρκα στα Μονά (Odd ) ή Ζυγά (Even) στοιχήματα online ρουλέτας τοποθετείται στο τετράγωνο με την ένδειξη Μονά  (Odd) ή Ζυγά (Even).Το στοίχημα σε Μονά (Odd ) ή Ζυγά (Even) έχει απόδοση 1 προς 1. Eάν όμως έρθει "0" ή "00" οι παίκτες που έχουν ποντάρει τους σε μονά ή ζυγά χάνουν τα χρήματα τους.

Παράδειγμα – βάζω μια μάρκα (1 ευρώ) στο πάνω στο ειδικό τετράγωνο που έχει την ένδειξη μονά  (Odd ) ή ζυγά (Even).  Αν έρθει ένα μονό ή ζυγό νούμερο θα κερδίσω 2 ευρώ (το 1 ευρώ που έβαλα συν 1 ευρώ που είναι η απόδοση του στοιχήματος).

 

Στοίχημα στα Μαύρα (Black) ή Κόκκινα (Red)

Μαύρα ή Κόκκινα είναι το ποντάρισμα στο χρώμα, μαύρο ή κόκκινο, που θα έχει ο αριθμός που θέλουμε να κερδίσει. Η μάρκα στα Μαύρα (Black) ή Κόκκινα (Red) τοποθετείται στο τετράγωνο με την ένδειξη Μαύρα (Black) ή Κόκκινα (Red). Το στοίχημα σε Μαύρα (Black) ή Κόκκινα (Red) έχει απόδοση 1 προς 1. Eάν όμως έρθει "0" ή "00" όλοι οι παίκτες που έχουν ποντάρει τους σε χρώμα χάνουν τα χρήματα τους.

Παράδειγμα – βάζω μια μάρκα (1 ευρώ) στο πάνω στο ειδικό τετράγωνο που έχει την ένδειξη Μαύρα (Black) ή Κόκκινα (Red).  Αν έρθει ένα μαύρο ή κόκκινο νούμερο θα κερδίσω 2 ευρώ (το 1 ευρώ που έβαλα συν 1 ευρώ που είναι η απόδοση του στοιχήματος).

 

Στοίχημα  σε Δωδεκάδες (Dozen)

Είναι αυτό που λέει και η λέξη - το ποντάρισμα σε δωδεκάδες. Ο παίκτης μπορεί να ποντάρει στην πρώτη (1-12), στην δεύτερη (13-24) ή στην τρίτη (25-36) δωδεκάδα. Η μάρκα πονταρίσματος στις Δωδεκάδες  (Dozen) τοποθετείται στα τετράγωνα με τις ενδείξεις 1η δωδεκάδα (1st Dozen), 2η δωδεκάδα (2nd Dozen) και 3η δωδεκάδα (3rd Dozen) που βρίσκονται στο πλάι του τραπεζίου μεταξύ του πλαισίου των μονών στοιχημάτων και των αριθμών. Συνήθως απεικονίζεται στο τραπέζι σαν  “1ο 12,” “2ο 12,” και “3ο 12”. Το στοίχημα σε δωδεκάδες (Dozen) έχει απόδοση 2 προς 1.

Παράδειγμα – βάζω μια μάρκα (1 ευρώ) στο πάνω στο ειδικό τετράγωνο που έχει την ένδειξη 1η δωδεκάδα (1st Dozen).  Αν έρθει ένα νούμερο από το 1-12 θα κερδίσω 3 ευρώ (το 1 ευρώ που έβαλα συν 2 ευρώ που είναι η απόδοση του στοιχήματος).

 

Στοίχημα σε στήλες

Είναι το ποντάρισμα σε κάθετες στήλες που καλύπτουν και τους 12 τους αριθμούς της ρουλέτας. Η μάρκα τοποθετείται ς κάτω από τους αριθμούς 34, 35 και 36, στο πλαίσιο που αναγράφει “2-1”. Το στοίχημα σε στήλες έχει απόδοση 2 προς 1.

Παράδειγμα – βάζω μια μάρκα (1 ευρώ) στο πάνω στο ειδικό τετράγωνο που έχει την ένδειξη  “2-1” κάτω από τον αριθμό 34. Αν έρθει ένα νούμερο από τα 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34 θα κερδίσω 3 ευρώ (το 1 ευρώ που έβαλα συν 2 ευρώ που είναι η απόδοση του στοιχήματος).

 

Εκτός απο τα εξωτερικά στοιχήματα τα online καζινο προσφέρουν επίσης και εσωτερικά στοιχήματα online ρουλέτας.